Opetuksen tuetut verkkopalvelut

Tuetut palvelut ovat yliopiston ylläpitämiä verkkopalveluja, joille opetusteknologiakeskus tarjoaa ohjeistusta, tukea ja koulutusta.

 • Moodle
  Verkko-oppimisympäristö tarjoaa vuorovaikutteisen verkkotyöskentelyn mahdollisuuksia niin lähiopetuksen tueksi kuin verkkokurssillekin.
 • E-lomake
  Sähköisellä lomakkeella voidaan kerätä ilmoittautumisia, palautetta, tutkimusaineistoa, ennakkotietoja tai liitetiedostoja.
 • Wiki
  Ryhmätyöväline, joissa voidaan lukemisen ohella myös helposti lisätä ja muokata sisältöjä.
 • Blogit
  Verkkojulkaiseminen väline mm. kurssille, seminaarille tai tapahtumalle.
 • Matskut
  Oppimateriaalien jakelupalvelu.
 • Plagiaatintunnistus
  Plagiaatintunnistusjärjestelmä tekstien alkuperäisyyden selvittämiseen.
 • Tenttiakvaario
  Tila joustavaan sähköiseen tenttimiseen.
 • Learn
  Oppimisen ja opetuksen palautejärjestelmä.

Pilottikäytössä olevat palvelut

 • Presemo
  Osallistujien aktivointisovellus sopii esimerkiksi opiskelijoiden aktivointiin massaluennolla kysymyksin, äänestyksin ja keskusteluin. Presemo on pilottikäytössä lukuvuoden 2013-2014.